logo pfronOd kwietnia b.r. dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt „Ja to potrafię” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych wzrokowo.

 W ramach projektu będą odbywały się zajęcia ze specjalistami m.in.:

- Rehabilitacja widzenia
- Szkolenia z zakresu obsługi komputera dla osób niewidomych i niedowidzących,
- Psychoterapia - indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne oraz interwencyjne, a także z zakresu własnej samooceny, motywacji, aktywizacji oraz komunikacji społecznej wśród uczestników projektu,
- Dogoterapia,
- Warsztaty z czynności dnia codziennego i orientacji przestrzennej,
- Rehabilitacja ruchowa i na basenie,
- Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu nauki pisania i czytania pisma punktowego,
- Indywidualne zajęcia logopedyczne dla osób po schorzeniach neurologicznych upośledzających aparat artykulacyjny oraz umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
- Coaching - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie budowania własnych kompetencji oraz rozwoju osobistego,
- Terapia tyflopedagogiczna, pedagogiczna i psychologiczna - indywidualna i grupowa dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.