„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”

 

 

PROTOKÓŁ NR 4 z dnia 29.08. 2013r.

 

Dotyczący wyboru oferty, dotyczącej prowadzenia warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” realizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie w ramach Konkursu 11 PFRON

Komisja ds. wyboru oferty w składzie:

  1. a)Barbara Łukasik – Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie – Przewodniczący
  2. b)Iwona Bołtuć – koordynator projektu – członek
  3. c)Ilona Juszczyk – tyflopedagog – członek
  4. d)Magdalena Perczak – Asystent osoby Niepełnosprawnej – sekretarz

postanawia co następuje:

 

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej PZN oraz w siedzibie PZN na tablicy ogłoszeń. Nie było ono jednak zapytaniem ofertowym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Złożono 1 ofertę opisaną poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1

Logopeda

Tomczuk Ewa

Posiada

 

 

Komisja wybrała kandydaturę zgłoszonej osoby, która spełnia wszystkie kwalifikacje do realizacji zadań w projekcie „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” do realizacji wskazanych zadań.

 

Podpisy członków komisji:

 

1. Barbara Łukasik ………………………………………………..

2. Iwona Bołtuć ……………………………………………………

3. Ilona Juszczyk ………………………………………………….

4. Magdalena Perczak ……………………………………………