Barbara Łukasik

 • Wiceprezes Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie
 • Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie
 • Przewodnicząca Rady Rehabilitacyjnej Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie
 • Nauczyciel pisma brajla
 • Tel.034/3609-55-34

Kadra specjalistów pracująca w projekcie: 

Iwona Bołtuć - koordynator projektu, psycholog
Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1989 roku pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo,
od 1995 dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją narządu wzroku. W ośrodku prowadzi działania związane:

 • diagnozą i terapią psychologiczną diagnozą i terapia logopedyczną poradnictwem dla dzieci, młodzieży ich rodzin i nauczycieli
 • Tel: 034 360 55 35

Anna Bulica - dogoterapeuta

Małgorzata Dworzańska - coach

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego,
ukończona Szkoła Profesjonalnego Coachingu. Od 2008 roku pracuje z osobami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością wzrokową.

Jolanta Górnik - psychoterapeuta

Absolwentka wydziału Pedagogiki WSP w Częstocowie, Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, Studium Profilaktyki Uzależnień. Ukończony Czteroletni Podyplomowy
Kurs Psychoterapii. Od kilku lat współpracuje z PZN w Częstochowie.

Ilona Juszczyk - tyflopedagog

Kamil Kaczmarek - informatyk

Małgorzata Łyko - tyflopedagog

Pedagog specjalny, absolwentka studiów w zakresie Edukacji informatycznej, Organizacji i Zarządzania Oświatą. Słuchaczka kursu kwalifikacyjnego
z oligofrenopedagogiki i  tyflopedagogiki. 

Maria Nasińska - rehabilitant na basenie

Grażyna Olejnik - biblioterapeuta

Bożena Perczak - instruktor brajla

Nauczyciel nauczania początkowego, oligofrenopedagog, tyflopedagog, w trakcie studiów w zakresie usprawniania widzenia. Od 2002 stale pracuje z dziećmi
z dysfunkcją narządu wzroku w szkole integracyjnej, poszerza wiedzę na kursach doskonalących. Wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych
w zakresie tyflopedagogiki, metodyki nauczania, nauki brajla, kinezjologii edukacyjnej Dennisona.

Magdalena Perczak - asystent osoby niepełnosprawnej 
Absolwentka studiów licencjackich z fizjoterapii na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w trakcie studiów magisterskich na tejże uczelni. Uczestniczka kursów
doskonalących i poszerzających wiedzę w zakresie fizjoterapii. W Polskim Związku Niewidomych jako wolontariuszka od 2008 roku.

Małgorzata Rafalska - asystent osoby niepełnosprawnej

Paweł Stęchły - fizjoterapeuta

Małgorzata Świech - pedagog specjalny

Absolwentka WSP w Częstochowie kierunek Pedagogika Specjalna - Rewalidacja Upośledzonych umysłowo. Słuchaczka kursu kwalifikacyjnego w zakresie
tyflopedagogiki.


Alicja Świątek

 • Specjalista ds. finansowo-księgowych
 • Instruktor rehabilitacji środowiskowej
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
 • Organizowanie szkoleń rehabilitacyjno-szkoleniowych
 • Organizowanie imprez integracyjnych/spotkania, wycieczek
 • Rozliczenie finansowe wszystkich zadań realizowanych przez Związek
 • Tel. 034/360-50-06

Ewa Tomczuk - logopeda

Marta Żak - rehabilitant widzenia

Ortoptystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek- pedagogika specjalna: specjalność - tyflopedaogogika,

 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi oraz Wspierania ich Rodzin. Doskonali swoją wiedzę
na licznych kursach zawodowych. Wykładowca na studiach podyplomowych z tyflopedagogiki w zakresie Terapii widzenia/ ortoptycznej u dzieci.

 

Piotr Żak - informatyk