„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”

 

 

PROTOKÓŁ NR 2 z dnia 10.06. 2013r.

 

Dotyczący wyboru oferty, dotyczącej prowadzenia warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” realizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie w ramach Konkursu 11 PFRON

Komisja ds. wyboru oferty w składzie:

 1. a)Barbara Łukasik – Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie – Przewodniczący
 2. b)Iwona Bołtuć – koordynator projektu – członek
 3. c)Ilona Juszczyk – tyflopedagog – członek
 4. d)Ewa Kułanowska – sekretarz

postanawia co następuje:

 

 1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej PZN oraz w siedzibie PZN na tablicy ogłoszeń. Nie było ono jednak zapytaniem ofertowym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Złożono 10 ofert opisanych poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1

Informatyk

Kaczmarek Kamil

Posiada

2

Psychoterapeuta – zajęcia indywidualne i grupowe

Górnik Jolanta

Posiada

3

Dogoterapeuta

Bulica Anna

Posiada

4

Instruktor czynności dnia codziennego

Alicja Świątek

Posiada

5

Rehabilitant ruchowy

Paweł Stęchły

Posiada

 

Piotr Ciura

Posiada

6.

Instruktor brajla

Bożena Perczak

Posiada

7.

logopeda

Iwona Bołtuć

Posiada

8.

Coach

Małgorzata Dworzańska

Posiada

9

Tyflopedagog

Małgorzata Łyko

Posiada

 

 

Komisja wybrała następujące osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę do realizacji zadań w projekcie „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”:

1. Informatyk - Kamil Kaczmarek

2.Psychoterapeuta – Jolanta Górnik

3. Dogoterapeuta – Anna Bulica

4. Instruktor czynności dnia codziennego – Alicja Świątek

5. Rehabilitant ruchowy – Paweł Stęchły

6. Instruktor brajla – Bożena Perczak

7. Logopeda – Iwona Bołtuć

8. Coach – Małgorzata Dworzańska

9. Tyflopedagog – Małgorzata Łyko

 

Podpisy członków komisji:

1. Barbara Łukasik ………………………………………………..

2. Iwona Bołtuć ……………………………………………………

3. Ilona Juszczyk ………………………………………………….

4. Ewa Kułanowska ……………………………………………….

 

 

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie systematycznych zajęć
z następujących zakresów tematycznych:

 

 1. Biblioterapeuta – prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych, pomoc w nabyciu umiejętności obsługi komputerowego stanowiska czytelniczego, nagrywanie książek na karty do CZYTAKA, wypożyczenia literatury i prasy dla Beneficjentów projektu
 2. Rehabilitant – pedagog na basenie – prowadzenie grupowych zajęć na basenie z elementami gimnastyki korekcyjnej
 3. Rehabilitant widzenia – ortoptysta – prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z zakresu diagnozy i usprawniania widzenia, pomoc w doborze pomocy optycznych, ustalanie wskazań do IPD

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

Więcej…

logo pfronOd kwietnia b.r. dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizujemy projekt „Ja to potrafię” mający na celu wspieranie osób niepełnosprawnych wzrokowo.

 W ramach projektu będą odbywały się zajęcia ze specjalistami m.in.:

- Rehabilitacja widzenia
- Szkolenia z zakresu obsługi komputera dla osób niewidomych i niedowidzących,
- Psychoterapia - indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne oraz interwencyjne, a także z zakresu własnej samooceny, motywacji, aktywizacji oraz komunikacji społecznej wśród uczestników projektu,
- Dogoterapia,
- Warsztaty z czynności dnia codziennego i orientacji przestrzennej,
- Rehabilitacja ruchowa i na basenie,
- Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu nauki pisania i czytania pisma punktowego,
- Indywidualne zajęcia logopedyczne dla osób po schorzeniach neurologicznych upośledzających aparat artykulacyjny oraz umiejętność nadawania i rozumienia mowy,
- Coaching - przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w zakresie budowania własnych kompetencji oraz rozwoju osobistego,
- Terapia tyflopedagogiczna, pedagogiczna i psychologiczna - indywidualna i grupowa dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.


                                                              

 

 

„Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”

 

 

PROTOKÓŁ NR 1 z dnia 10.04. 2013r.

 

Dotyczący wyboru oferty, dotyczącej prowadzenia warsztatów, realizowanych w ramach projektu pn. „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego” realizowanych przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie w ramach Konkursu 11 PFRON

Komisja ds. wyboru oferty w składzie:

 1. a)Barbara Łukasik – Kierownik Delegatury PZN w Częstochowie – Przewodniczący
 2. b)Ewa Kułanowska – członek
 3. c)Ilona Juszczyk – członek

postanawia co następuje:

 

 1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej PZN oraz w siedzibie PZN na tablicy ogłoszeń. Nie było ono jednak zapytaniem ofertowym w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.
 2. Złożono łącznie 5 ofert opisanych poniżej.

 

Lp.

Stanowisko

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1

Koordynator projektu

Krystek Renata

Posiada

Bołtuć Iwona

Posiada

Dworzańska Małgorzata

Posiada

2

Psycholog

Bołtuć Iwona

Posiada

3

Asystent osoby niepełnosprawnej

Magdalena Perczak

Posiada

 

 

Komisja wybrała następujące osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę do realizacji zadań w projekcie „Ja to potrafię – długofalowy program rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”:

1. Koordynator – Iwona Bołtuć

2. Psycholog – Iwona Bołtuć

3. Asystent Osoby Niepełnosprawnej – Magdalena Perczak

 

Podpisy członków komisji:

1. Barbara Łukasik ………………………………………………..

 

2. Ewa Kułanowska ……………………………………………….

 

3. Ilona Juszczyk …………………………………………………..

 

 

 

 

Dyrektor

Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

 

wszczyna procedurę zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

i zaprasza do złożenia oferty cenowej na: koordynowanie działań związanych z realizacją projektu; prowadzenie obsługi Beneficjentów oraz diagnozę ich potrzeb, tj. działań w zakresie:

 

 1. Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za planowanie wszystkich działań w projekcie i ich spójność z zatwierdzonym wnioskiem;
 2. Psycholog - przeprowadzenie indywidualnych diagnoz wszystkich uczestników projektu oraz prowadzenie zajęć grupowych z zakresu motywacji, komunikacji społecznej oraz umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością;
 3. Asystent osoby niepełnosprawnej – prowadzenie obsługi Beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych wzrokowo) w zakresie dotarcia na zajęcia oraz powrotu z nich i prowadzenia wszelkich spraw związanych z ich udziałem w projekcie,

 

 

Które będą realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach zadania pod tytułem
„ Ja to potrafię – długofalowy program wspierania osób niepełnosprawnych wzrokowo w wieku 0,1 – 65 z terenu subregionu północnego województwa śląskiego”,

realizowanego w ramach konkursu 11

Więcej…

Więcej artykułów…

Statystyka


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_stats/helper.php on line 106
Odsłon : 28116

Logowanielogo-pfron